• Čeština
 • English
 • Română
 • Српски језик
 • Srbski
 • Русский
 • Español
 • Türkçe
 • Bahasa Indonesia
 • Bosanski
 • Hrvatski
 • македонски јазик
 • Slovenščina
 • Ελληνικά

Peltonova Turbine

 • Horizontalna i vertikalna varijanta sa 1 – 6 dizni
 • Za padove od 100 – 800 m
 • Za male i veoma promenljive količine vode
 • Obrtno kolo direktno je povezano sa vratilom generatora ili ležajevi vratila turbine imaju svoje kućište
 • Hidrauličko podešavanje koaksijalnih ili igličastih dizni
 • Visoki stepen učinka zahvaljujući geometrijskim osobinama dizne
 • Otporna na habanje zahvaljujući maksimalnoj primeni nerđajućeg visokolegiranog čelika (obrtno kolo, telo dizne, mlaznica i igla dizne)
 • Za duge cevovode i visoke pritiske – konstrukcija sa deflektorom
 • Za vodovodna postrojenja – varijanta sa električnom regulacijom