• Čeština
 • English
 • Română
 • Српски језик
 • Srbski
 • Русский
 • Español
 • Türkçe
 • Bahasa Indonesia
 • Bosanski
 • Hrvatski
 • македонски јазик
 • Slovenščina
 • Ελληνικά

Potražnja


  Informacija o projektu


  (radi potrebe naše interne komunikacije neophodno je da se odredi, navede ime koje ćemo koristiti u toku naše komunikacije)


  (reka, grad, država itd)

  Klijent - kupac  Faza izvođenja projekta

  Projekti sa rezervoarom ili projekti sa različitim variranjem nivoa vode:

  Projekti sa rezervoarom ili projekti sa različitim variranjem nivoa vode:
  Visina
  Protok vode (znači protok upotrebljiv nakon uspostvaljanja minimalnog higijenskog protoka)

  Kriva trajanja protoka je poželjna, ako je na raspolaganju. Takođe je važno znati da li postoji neki poseban-dnevni, noćni-, mesečni ili sezonski protok (pijaća vode, rezervoari i sl.)

  Kvalitet vode

  Snabdevanje vodom (dotok vode)


  Proizvodnja struje


  Regulacija turbine  Obim isporuke  Primerak ovog formulara će biti poslat na e-mail adresu.