• Čeština
 • English
 • Română
 • Српски језик
 • Srbski
 • Русский
 • Español
 • Türkçe
 • Bahasa Indonesia
 • Bosanski
 • Hrvatski
 • македонски јазик
 • Slovenščina
 • Ελληνικά

Пелтонова турбина

 • Хоризонтална и вертикална варијанта са 1 – 6 дизни
 • За падове од 100 – 800 m
 • За мале и веома променљиве количине воде
 • Обртно коло директно је повезано са вратилом генератора или лежајеви вратила турбине имају своје кућиште
 • Хидрауличко подешавање коаксијалних или игличастих дизни
 • Високи степен учинка захваљујући геометријским особинама дизне
 • Отпорна на хабање захваљујући максималној примени нерђајућег високолегираног челика (обртно коло, тело дизне, млазница и игла дизне)
 • За дуге цевоводе и високе притиске – конструкција са дефлектором
 • За водоводна постројења – варијанта са електричном регулацијом