• Čeština
 • English
 • Română
 • Српски језик
 • Srbski
 • Русский
 • Español
 • Türkçe
 • Bahasa Indonesia
 • Bosanski
 • Hrvatski
 • македонски јазик
 • Slovenščina
 • Ελληνικά

Управљачки системи за минихидро електране

Фирма CINK Hydro-Energy Вам нуди оптималну управљачку технику и разводне ормане за:

 • Паралелни режим рада у мрежи у циљу постизања максималног годишњег учинка
 • Аутономни (изоловани) режим рада, за сопствене потребе купца са лимитатором вишка енергије
 • Комбиновани паралелни рад у мрежи и аутономни режим рада

PLC SIMATIC TOUCH-SCREEN PANEL гарантује 100% ефикасну и функционалну контролу Ваше турбине, и то директно на локалитету или посредством Интернета.

 • Могућност даљинског управљања, мониторинга и дијагностике
 • Потпуно аутоматизовани рад МХЕ
 • Примена најквалитетнијих компоненти искључиво од светских произвођача
 • Блок конструкција која омогућава једноставну дијагностику и замену