• Čeština
 • English
 • Română
 • Српски језик
 • Srbski
 • Русский
 • Español
 • Türkçe
 • Bahasa Indonesia
 • Bosanski
 • Hrvatski
 • македонски јазик
 • Slovenščina
 • Ελληνικά

Уређаји за чишћење решетки

Уређаји за чишћење решетки имају задатак да поуздано одстране са заштитне решетке испред доводних отвора страна тела било које врсте, како би био обезбеђен несметан проток воде до турбине.

Према степену нечистоће уређаји за чишћење омогућују изразито већу искоришћеност Ваше хидроелектране. Посебно код јаког опадања лишћа у јесен или током формирања великог леда зими, учинак може порасти и до 30%.

Фирма CINK Hydro-Energy нуди за сваки тип решетки одговарајућу врсту конструкције уређаја за чишћење:

 • Телескопски уређај за чишћење – решетка ширине до 3,5 m и за висину до 1,5 m;
 • Стационарни уређај за чишћење, са хидрауличним управљањем, за решетке ширине до 8 m и за висину до 10 m;

Заједничко обележје свих конструкцијских типова је високи квалитет који обезбеђује несметани рад за период од неколико десетина година.

 • Робусна челична конструкција отпорна на деформисање;
 • Комплетно поцинкована;
 • Лежајеви који не захтевају одржавање, са трајним пуњењем мазива;
 • Уљна хидраулика са лимитатором притиска, који служи као осигурач против преоптерећења;
 • Конструкција грабуља за чишћење не захтева никакво усмеравање решетки;
 • Лопатица је од материјала веома отпорног на хабање;
 • Чишћење је регулисано аутоматски помоћу сонди високог притиска или помоћу комутационих релеја;
 • Могућност испоруке загреваних тракастих транспортера отпорних на мраз.