• Čeština
 • English
 • Română
 • Српски језик
 • Srbski
 • Русский
 • Español
 • Türkçe
 • Bahasa Indonesia
 • Bosanski
 • Hrvatski
 • македонски јазик
 • Slovenščina
 • Ελληνικά

Mале хидро електране

Фирма CINK Hydro-Energy је Ваш партнер у пројектовању и изградњи комплетних хидроелектрана.

„На почетку је вода, а на крају прикључење на електричну дистрибутивну мрежу“

Испоручујемо Вам комплетну хидро електрану:

 • Уређаје за чишћење решетки
 • Клапне за затварање довода и бајпаса
 • Турбине
 • Цевовод и челичну конструкцију
 • Преносни механизам /каишасту трансмисију/
 • спојнице
 • Асинхроне или синхроне генераторе
 • Управљачке системе турбоагрегата
 • Разводнике генератора
 • Хидрауличне системе
 • Планирање и пројектовање
 • Монтажу

Оптимално решење међусобно повезаних компоненти, као и високи степен ефикасности турбоагрегата Вам гарантују брзу исплативост Ваше инвестиције.

Мале хидро електране у системима пијаће воде

CINK Hydro – Energy је један међу неколико светских произвођача малих хидроелектрана чија је специјалност испорука турбоагрегата за системе пијаћих и отпадних вода. То омогућава конструкција турбина Crossflow и Fransis, које су хидраулички пројектоване тако да и код веома дугих цевовода изазивају што мање хидрауличне ударе. За примену у системима отпадних вода предвиђена је турбина Crossflow захваљујући својој особини самочишћења обртног кола.

Систем регулације турбина и систем лежајева гарантују 100% хигијенску исправност радне воде и њену трајну класификацију као пијаће воде. Постројења за прераду воде и постројења за пречишћавање отпадних вода спадају међу енергетски веома захтевна постројења. Изградња мале хидроелектране омогућава да такво постројење производи довољно енергије за свој рад, а у многим случајевима и да се вишак електричне енергије продаје јавној дистрибутивној мрежи. Код изградње МХЕ у системима пијаће воде није потребно да се на дужи период прекине водоснабдевање, нити може доћи до загађења воде.

Економска исплативост таквог пројекта рачуна се за период од две до пет година. Наша искуства у тој области представља много реализованих пројеката у Чешкој Републици, Словачкој, Италији, Финској, Румунији, Бугарској и другим земљама широм света.