Upravit stránku

Crossflow turbína

Rozsah spádu
3 - 200m
Rozsah průtoku
0,03 - 17m3/s
Výkon
10kW - 10MW
Navrženy dle technologie z roku 1903 a dále vyvinuty pro potřeby moderních elektráren. Jsou vyráběny na zakázku pro každou instalaci, používají se v projektech průtočných vodních elektráren, přehrad, systémů s pitnou vodou, čistíren odpadních vod nebo ve striktně na dálku obsluhovaných ostrovních provozech. Minimum stavebních prací, snadná a rychlá instalace, dlouhá provozní životnost a provoz téměr bez údržby. Navíc žádné složité či těžko dostupné náhradní díly.

Fotogalerie

Hlavní výhody

Flexibilní, robustní, snadno montovatelná a udržovatelná technologie s vysokou účinností, která je schopna pracovat i s těmi nejnižšími průtoky.

 • Zvýšená roční produkce

  Díky vysoké účinnosti v rozsahu 10 - 100 % návrhového průtoku a schopností provozu již s 6 % návrhového průtoku dosahují Crossflow turbíny vyšší roční produkce. Na řekách s proměnlivými průtoky pak tato technnologie dosahuje výrazně vyšší produkce. 

 • Téměř bez údržby

  Průtokové turbíny stačí příležitostně kontrolovat - přesvědčit se, zda vše funguje tak, jak má. Jednou do měsíce je zapotřebí namazat ložiska a jednou ročně se doporučuje provést pravidelnou (cca osm hodin trvající) údržbu podle námi oddaného údržbového plánu.

 • Vysoká odolnost vůči cizím předmětům

  Průtokové turbíny se velice dobře hodí pro relativně znečištěné říční vody. Částice ve vodě projdou oběžným kolem turbíny, aniž by došlo k poškození zařízení. Díky tomu budou ještě více prodlouženy údržbové intervaly soustrojí.

 • Nízká stavební náročnost

  Jednoduchá strojovna, malé základy i vývařiště. Bez nutnosti přetlakových a vyrovnávacích ventilů/nádrží. To vše vede k výrazně nižším nákladům na stavební práce a k rychlejší realizaci projektu.

 • Téměr bez hydraulického rázu

  Dokonce i když dojde k výpadku elektrické energie a turbína/generátor se dostanou do průběžných otáček, nedojde v potrubí ani na vtoku k žádnému silnému hydraulickému rázu. Podobně jako Peltonova turbína je i průtoková (Crossflow) turbína turbínou impulzní, což znamená, že se tlak v potrubním přivaděči významně nezvýší (tlak obvykle naroste o méně jak 10 % hrubého spádu). Díky tomu se i velmi dlouhé (několikakilometrové) potrubní přivaděče obejdou bez přetlakových ventilů či nádrží.

 • Oběžné kolo bez nebezpečí učpání

  Vše, co projde jemnými česlemi a dostane se do potrubního přivaděče, rovněž projde turbínou a jejím oběžným kolem, aniž by se turbína ucpala či poškodila. Cizí objekty o průměru několika milimetrů (v případě větších průtokových turbín o průměru několika centimetrů) jednoduše projdou skrz turbínu až do vývařiště.

 • Vhodné do proměnlivých spádů

  Dvoukomorové průtokové turbíny si dokonale poradí s neustále měnícím se spádem, díky čemuž si zachovají maximální výkon, jehož lze na lokalitě dosáhnout. Jsou tak vhodné i pro projekty na přehradách.

 • Snadná instalace

  Jsou-li základy strojovny připraveny a postaveny podle námi dodaného základového plánu, zabere samotná instalace obvykle pouze dva nebo tři dny.

Princip fungování

Radiální, impulzní a mírně přetlaková turbína s tangenciálním ostřikem lopatek oběžného kola a s horizontální osou.

 • Skříň turbíny
  Skříň průtokové turbíny je vyrobena z konstrukční oceli. Je robustní, odolná vůči nárazům a mrazu. V případě vysokého obsahu abrazivního materiálu ve vodě (např. písku nebo písčitého kalu) se skříň zhotovuje z oceli, která je vysoce odolná proti otěru. Pokud se složení vody považuje za agresivní (např. mořská nebo kyselá voda), jsou všechny části turbíny, které se dostávají do styku s vodou, vyrobeny z nerezové oceli. Pro případ údřžby oběžného kola se do vnitřní části turbíny lze dostat odmontováním jednoduchého rohového krytu z vrchní strany.
 • Regulační klapky a závaží pro nouzové uzavření
  Regulační klapky průtokové turbíny slouží pro regulaci průtoku vody z nátokového potrubí k oběžnému kolu. Obě regulační klapky jsou ve skříni turbíny přesně nastaveny a na omezenou dobu mohou také přitok do turbíny zcela uzavřít. Jsou uloženy v odolných, zcela bezúdržbových kluzných ložiscích. Turbína je s pomocí závaží na koncích regulačních ramen schopna se v případě vypnutí či v případě náhlého odpojení generátoru od sítě uzavřít gravitačně.
 • Oběžné kolo
  Lopatky oběžného kola průtokové turbíny jsou vyrobeny z hlazené profilové tažené oceli. V závislosti na typu projektu se k jejich výrobě používá konstrukční nebo nerezová ocel. Oba konce lopatek jsou vsazeny do postranních disků oběžného kola a svařeny s vnitřními disky oběžného kola. V závislosti na velikosti má oběžné kolo až 37 lopatek. Lineárně sešikmené lopatky vyvíjejí jen nepatrné osové zatížení, a proto nejsou nutná zesílená axiální ložiska s jejich složitým upevněním ani mazáním. Oběžná kola jsou před konečnou instalací turbíny pečlivě vyvážena a podrobena neinvazivní, defektoskopické kontrole.
 • Ložiska
  Průtokové turbíny jsou vybaveny samovyrovnávacími válečkovými ložisky s nízkým valivým odporem a snadnou údržbou. Konstrukce ložiskového tělesa zabraňuje vniknutí vody k ložiskům a kontaktu maziv s pracovní vodou. Pomocí ložisek je v turbínové skříni rovněž vystředěno oběžné kolo. Toto řešení je doplněno bezúdržbovými těsnicími prvky - kromě každoroční výměny maziva nevyžadují ložiska žádnou údržbu.
 • Savka
  Průtoková turbína je podobně jako turbína Peltonova turbínou impulzní. Nicméně, v oblasti s nižšími a středními spády se používá savka. Ta umožní využití celého spádu, přičemž hladina vody v savce je regulovatelná. To zajišťuje nastavitelný zavzdušňovací ventil, který je uložen na skříni turbíny a jenž ovlivňuje podtlak uvnitř turbíny. Takto mohou být využity turbíny se sací výškou od 1 do 5 m, aniž by hrozilo nebezpečí kavitace.

Videogalerie

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti