Upravit stránku

Crossflow turbine

Opseg pada
3 - 200m
Opseg protoka
0,03 - 17m3/s
Opseg učinka
10kW - 8MW

Razvijana od 1903-e godine prema zahtevima savremenih hidroelektrana. Izrađuju se po meri za svaku instalaciju, primenljive na projekte rečnih protočnih hidroelektrana, brane, sisteme vode za piće, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ili na projekte udaljenog, izolovanog rada. Minimalni građevinski radovi, jednostavne za instalaciju, dug radni vek i skoro bez održavanja. Nisu potrebni složeni rezervni delovi.

Galerija slika

Glavne prednosti

Fleksibilna, robusna, efikasna tehnologija, jednostavna za instalaciju i laka za održavanje koja može da obradi čak i najniže delimične protoke.

 • Povećana godišnja proizvodnja
  Zahvaljujući visokoj efikasnosti tokom obrade 10% do 100% projektovanog protoka i sposobnosti rada sa samo 6% projektovanog protoka, Crossflow turbine obično postižu veću godišnju proizvodnju. Još i više na rekama sa promenljivim protokom.
 • Gotovo bez održavanja
  Crossflow turbine zahtevaju samo povremene, redovne provere da bi se utvrdilo da li sve radi bez problema. Jednom mesečno treba podmazati ležajeve, a jednom godišnje izvršiti redovno (oko 8 sati) održavanje prema planu održavanja (koje, naravno, dobijate od nas i to na jeziku koji vam je potreban).
 • Visoko tolerantna prema stranim predmetima
  Tehnologija Crossflow turbina je veoma pogodna za relativno zagađenu rečnu vodu. Čestice u vodi mogu da prođu kroz radno kolo bez oštećenja opreme, što omogućava elektrani da nastavi da radi duže vreme između intervala održavanja.
 • Minimalni građevinski radovi
  Jednostavna elektrana, jednostavni temelji i odvodni kanal, bez potrebe za prenaponskim rezervoarima ili prenaponskim ventilima itd. Sve to rezultira značajno nižim troškovima povezanih građevinskih radova, a obično i mnogo bržom realizacijom projekta.
 • Minimalni efekat hidrauličkog udara
  Čak i kada dođe do kvara na mreži koji uzrokuje da turbina/generator uđe u prekoračenje brzine, nema jakog efekta hidrauličkog udara. Baš kao i Peltonova turbina, Crossflow turbina je turbina impulsnog tipa, što znači da se pritisak u cevovodu ne povećava u značajnoj meri (obično je povećanje pritiska ispod 10% bruto pada). To znači da čak i za veoma dug cevovod (od nekoliko kilometara), nema potrebe za ugradnjom rezervoara i/ili ventila za smanjenje pritiska.
 • Radno kolo bez začepljenja
  Sve što prođe kroz rešetku i uđe u cevovod takođe prolazi kroz turbinu i njeno radno kolo bez ikakvih problema. I prepreke prečnika nekoliko milimetara (centimetara u slučaju većih Crossflow turbina) prolaze bez problema.
 • Promenljiv pad
  Dvokomorne Crossflow turbine su savršeno sposobne da rade sa konstantno promenljivim padovima, što donosi maksimalne performanse koje dozvoljava lokacija projekta i čini ih idealnim za projekte sa branama.
 • Jednostavna instalacija
  Ako su temelji mašinske prostorije gotovi i izgrađeni prema našem planu temelja, sama montaža može trajati samo dva-tri dana.

Princip rada

Radijalna, impulsna turbina sa blagim nadpritiskom sa tangencijalnim ubrizgavanjem lopatica radnog kola i sa horizontalnom osovinom.

 • Kućište turbine
  Kućište Crossflow turbine je napravljeno od konstrukcijskog čelika; robusno je, otporno na udarce i mraz. Ako u vodi postoji visok sadržaj abrazivnog materijala (npr. pesak, mulj), kućište je napravljeno od čelika visoke otpornosti na habanje. Ako se stvarni sastav vode smatra agresivnim (npr. morska voda, kisela voda), svi delovi turbine u kontaktu sa vodom su napravljeni od odgovarajuće vrste nerđajućeg čelika. Unutrašnjost turbine je  dostupna uklanjanjem jednostavnog ugaonog poklopca kućišta sa vrha.
 • Razvodni sistem i tegovi za hitno zaustavljanje
  Regulacione klapne na Crossflow turbini služe za usmeravanje i balansiranje vode od dovodne cevi do radnog kola. Obe rotacione regulacione klapne su precizno postavljene u kućištu turbine i mogu poslužiti i kao uređaj za zatvaranje turbine. Postavljene su u visokootporne klizne ležajeve, koji ne zahtevaju nikakvo održavanje. Turbina će moći da se zatvori gravitacijom u slučaju njenog gašenja tegovima koji su na krajevima regulacionih poluga.
 • Radno kolo
  Lopatice radnog kola u Crossflow turbini su izrađene od poliranog valjanog čeličnog profila dokazanom metodom. U zavisnosti od stvarnih hidrauličkih podataka, za njihovu konstrukciju se koristi ili konstrukcioni čelik ili nerđajući čelik. Oba kraja lopatica su ugrađena u diskove radnog kola i zavarena među diskovima da bi se ojačao njihov položaj. U zavisnosti od veličine, radno kolo ima do 37 lopatica. Linearno zakošene lopatice stvaraju samo blagu aksijalnu silu i stoga nisu potrebni ojačani aksijalni ležajevi sa složenim pričvršćivanjem i podmazivanjem. Radna kola se pažljivo balansiraju pre konačne instalacije turbine i podležu neinvazivnoj defektoskopskoj kontoli.
 • Ležajevi
  Crossflow turbine su opremljene samopodešavajućim valjkastim ležajevima sa malom silom trenja i jednostavnim održavanjem. Dizajn kućišta ležaja sprečava curenje vode u ležajeve i kontakt maziva sa prerađenom vodom. Štaviše, radno kolo je centrirano u kućištu turbine pomoću ležajeva. Rešenje je upotpunjeno elementima za zaptivanje bez održavanja. Osim promene masti jednom godišnje, ležajevi ne zahtevaju nikakvo održavanje.
 • Sifon
  Crossflow turbina je, baš kao i Peltonova, turbina impulsnog tipa. Ipak, za niske i srednje padove, koristi se sifon da bi se iskoristio ceo pad. Međutim, nivo vode unutar sifona se može kontrolisati. Ovo se obezbeđuje regulacionim vazdušnim ventilom postavljenim na kućištu turbine, koji utiče na usisni pritisak unutar turbine. Zahvaljujući tome, turbine sa usisnom visinom od 1 do 5 m mogu se koristiti bez opasnosti od kavitacije.

Galerija video zapisa

Ovaj sajt koristi cookies

Za pravilan rad veb stranice aktiviraju se samo neophodni fajlovi kolačića. Međutim, opcioni kolačići moraju biti omogućeni za punu isporuku usluge, personalizaciju oglasa i analizu saobraćaja. Koristite sledeće dugme da biste ih uključili. Više informacija

Podešavanje cookies

Vaša privatnost je važna. Možete da izaberete iz konfiguracije cookies ispod. Više informacija