Upravit stránku

SCADA & Kontrolni sistem
Za autonomni rad i daljinski pristup

Kompletne razvodne table niskog i srednjeg napona i sistema upravljanja za rad povezan na mrežu, izolovan kao i kombinovani rad.

Siemens Simatic Comfort paneli i SCADA kontrolni sistem sa poboljšanim HMI za intuitivnu navigaciju kroz funkcije vaše elektrane, cifre o proizvodnji i opšti status. Daljinski pristup putem interneta je nešto što se podrazumeva.

Galerija slika

Držati rad Vaše MHE pod kontrolom.

Sve naše turbine su opremljene sa kontrolnim sistemom koji je potpuno automatizovan, daljniski kontolisan i  po potrebi i opremljen sa punom SCADA 2.0 softverom kao najbolji način za  interakciju sa vašom MHE.

Električni ormani

 • Ormani niskog, srednjeg napona i kompletnog upravljačkog sistema
 • Robusni čelični ormani, bakarni kablovi
 • 24V DC rezervno napajanje
 • Zaštita električne mreže i generatora
 • Merač snage za očitavanje energije
 • Strujni transformatori (nisu standardni; na zahtev)
 • Delovi isključivo renomiranih evropskih proizvođača (Siemens, Schneider, Sick, IFM itd.)

Comfort panel

 • Za paralelni (mrežno povezan), izolovan (van mreže) i kombinovani rad
 • Mogućnost automatskog, ručnog ili servisnog režima rada
 • Lokalni ili udaljeni pristup (internet, GSM, LTE)
 • Monitoring opreme, skladištenje i izvoz podataka, direktna interakcija sa elektranom 
 • Otvoreni industrijski Ethernet standard
 • Automatsko pokretanje i faziranje generatora, faktor snage, samoregulacija 
 • Automatika za kvar (bezbedno isključivanje u slučaju kvara na mreži)
 • Nadzor brzine, temperature, vibracija, pritiska i nivoa/protoka vode
 • Sinhronizacija napona i frekvencije
 • Mogućnost nadzornog sistema
 • Mogućnost povezivanja druge opreme kao što su dodatni ventili, kapije, ventilatori itd.

SCADA 2.0

 • CINK SCADA HMI 2.0 (dostupno od 2020.)
 • Poboljšani interfejs dizajniran da učini navigaciju što jednostavnijom i intuitivnijom 
 • Vizuelizacija procesa i arhiviranje podataka (dnevnik događaja, linijski grafikoni)
 • Pogodan lokalni i daljinski pristup (PC set sa 24" LCD monitorom na lokaciji) 
 • Napredna dijagnostika
 • Servisni vodič i servisni podsetnici
 • Prečišćena terminologija
 • Novi centar za obaveštenja
 • Redizajnirani istorijski grafikoni i interfejs
 • Sveukupno poboljšanje zasnovano na povratnim informacijama klijenata
 • Pogodan panel i sve njegove uključene funkcionalnosti

Ovaj sajt koristi cookies

Za pravilan rad veb stranice aktiviraju se samo neophodni fajlovi kolačića. Međutim, opcioni kolačići moraju biti omogućeni za punu isporuku usluge, personalizaciju oglasa i analizu saobraćaja. Koristite sledeće dugme da biste ih uključili. Više informacija

Podešavanje cookies

Vaša privatnost je važna. Možete da izaberete iz konfiguracije cookies ispod. Više informacija