• Čeština
 • English
 • Română
 • Српски језик
 • Srbski
 • Русский
 • Español
 • Türkçe
 • Bahasa Indonesia
 • Bosanski
 • Hrvatski
 • македонски јазик
 • Slovenščina
 • Ελληνικά

Потражња
Информација о пројекту (ради потребе наше интерне комуникације неопходно је да се одреди, наведе име које ћемо користити у току наше комуникације)
(река, град, држава итд)
Клијент - купац


Фаза извођења пројекта
Пројекти са резервоаром или пројекти са различитим варирањем нивоа воде:


Пројекти са резервоаром или пројекти са различитим варирањем нивоа воде:

Висина


Проток воде (значи проток употребљив након успостваљања минималног хигијенског протока)Крива трајања протока је пожељна, ако је на располагању. Такође је важно знати да ли постоји неки посебан-дневни, ноћни-, месечни или сезонски проток (пијаћа воде, резервоари и сл.)
Квалитет воде
Снабдевање водом (доток воде)
Производња струје
Регулација турбине
Обим испоруке
Примерак овог формулара ће бити послат на е-маил адресу.