• Čeština
 • English
 • Română
 • Српски језик
 • Srbski
 • Русский
 • Español
 • Türkçe
 • Bahasa Indonesia
 • Bosanski
 • Hrvatski
 • македонски јазик
 • Slovenščina
 • Ελληνικά

Male hidro elektrarne

Firma CINK Hydro-Energy je Vaš partner u projektovanju i izgradnji kompletnih hidroelektrana.

„Na početku je voda, a na kraju priključenje na električnu distributivnu mrežu“

Isporučujemo Vam kompletnu hidro elektranu:

 • Uređaje za čišćenje rešetki
 • Klapne za zatvaranje dovoda i bajpasa
 • Turbine
 • Cevovod i čeličnu konstrukciju
 • Prenosni mehanizam / kaišastu transmisiju /
 • spojnice
 • Asinhrone ili sinhrone generatore
 • Upravljačke sisteme turboagregata
 • Razvodnike generatora
 • Hidraulične sisteme
 • Planiranje i projektovanje
 • Montažu

Optimalno rešenje međusobno povezanih komponenti, kao i visoki stepen efikasnosti turboagregata Vam garantuju brzu isplativost Vaše investicije.

Male hidro elektrane u sistemima pijaće vode

CINK Hydro – Energy je jedan među nekoliko svetskih proizvođača malih hidroelektrana čija je specijalnost isporuka turboagregata za sisteme pijaćih i otpadnih voda.

To omogućava konstrukcija turbina Crossflow i Fransis, koje su hidraulički projektovane tako da i kod veoma dugih cevovoda izazivaju što manje hidraulične udare. Za primenu u sistemima otpadnih voda predviđena je turbina Crossflow zahvaljujući svojoj osobini samočišćenja obrtnog kola.

Sistem regulacije turbina i sistem ležajeva garantuju 100% higijensku ispravnost radne vode i njenu trajnu klasifikaciju kao pijaće vode. Postrojenja za preradu vode i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda spadaju među energetski veoma zahtevna postrojenja. Izgradnja male hidroelektrane omogućava da takvo postrojenje proizvodi dovoljno energije za svoj rad, a u mnogim slučajevima i da se višak električne energije prodaje javnoj distributivnoj mreži. Kod izgradnje MHE u sistemima pijaće vode nije potrebno da se na duži period prekine vodosnabdevanje, niti može doći do zagađenja vode.

Ekonomska isplativost takvog projekta računa se za period od dve do pet godina. Naša iskustva u toj oblasti predstavlja mnogo realizovanih projekata u Češkoj Republici, Slovačkoj, Italiji, Finskoj, Rumuniji, Bugarskoj i drugim zemljama širom sveta.