• Čeština
 • English
 • Română
 • Српски језик
 • Srbski
 • Русский
 • Español
 • Türkçe
 • Bahasa Indonesia
 • Bosanski
 • Hrvatski
 • македонски јазик
 • Slovenščina
 • Ελληνικά

Uvod

Vodne turbine i male hidro elektrane: CINK Hydro Energy

Dvokomorne protočne turbine

Peltonova Turbine

Kaplanova Turbine

Francisova Turbine

Turbine Microcross

Male hidro elektrarne

Uređaji za čišćenje rešetki

Upravljački sistemi za minihidro elektrane

CINK Power Box