• Čeština
 • English
 • Română
 • Српски језик
 • Srbski
 • Русский
 • Español
 • Türkçe
 • Bahasa Indonesia
 • Bosanski
 • Hrvatski
 • македонски јазик
 • Slovenščina
 • Ελληνικά

Upravljački sistemi za minihidro elektrane

Firma CINK Hydro-Energy Vam nudi optimalnu upravljačku tehniku i razvodne ormane za:

 • Paralelni režim rada u mreži u cilju postizanja maksimalnog godišnjeg učinka
 • Autonomni (izolovani) režim rada, za sopstvene potrebe kupca sa limitatorom viška energije
 • Kombinovani paralelni rad u mreži i autonomni režim rada

PLC SIMATIC TOUCH-SCREEN PANEL garantuje 100% efikasnu i funkcionalnu kontrolu Vaše turbine, i to direktno na lokalitetu ili posredstvom Interneta.

 • Mogućnost daljinskog upravljanja, monitoringa i dijagnostike
 • Potpuno automatizovani rad MHE
 • Primena najkvalitetnijih komponenti isključivo od svetskih proizvođača
 • Blok konstrukcija koja omogućava jednostavnu dijagnostiku i zamenu