• Čeština
 • English
 • Română
 • Српски језик
 • Srbski
 • Русский
 • Español
 • Türkçe
 • Bahasa Indonesia
 • Bosanski
 • Hrvatski
 • македонски јазик
 • Slovenščina
 • Ελληνικά

Temas


  Proje hakkında bilgiler


  (dahili amaçlar ve proje hakkındaki iletişim için gereklidir)


  (ırmak, şehir, ülke vb)

  Müşteri  Projenin gelişim aşaması

  Rezervuar veya alt su seviyesi değişken projeler için:

  Rezervuar veya alt su seviyesi değişken projeler için:
  Deniz seviyesi ( m.n.m.)
  Debi bilgileri (hijyenik minimum düşüldükten sonra kullanılabilir akış)

  Debi eğrisi mevcutsa lütfen ekleyiniz. Ayrıca, özel gün, gece veya sezon işletiminin gerekli olup olmadığını bilmek de önemlidir (içme suyu sistemi, rezevuar vb)

  Su kalitesi

  Türbine su girişi


  Elektrik üretimi


  Türbin kontrolü  Teslimat kapsamı  Bu formu kopyaları e-posta gönderilecektir.